Make your own free website on Tripod.com
PIAGAM SEKOLAH
KOMITMEN KAMI IALAH MEMBERI PENDIDIKAN DENGAN PENUH MINAT, KASIH SAYANG, DISIPLIN DAN DEDIKASI.
 
KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN SEMUA PELAJAR MENDAPAT PENDIDIKAN SEMPURNA DAN SAKSAMA.
 
KAMI MENJAMIN AKAN SENTIASA BERUSAHA MENINGGIKAN IMEJ PERKHIDMATAN DAN ORGANISASI.
 
KAMI BERUSAHA UNTUK MEMAJUKAN SAHSIAH PELAJAR DAN MENERAPKAN NILAI-NILAI-NILAI MURNI DALAM KEHIDUPAN.
 
KAMI MENDUKUNG DAN BERUSAHA KE ARAH PENCAPAIAN MATLAMAT WAWASAN 2020
 
menu